ĐÓNG GÓP VÀ PHÁT TRIỂN

Ping Group không ngừng cải thiện chất lượng và trải nghiệm khách hàng, chúng tôi trân trọng ghi nhận
từng đóng góp và phản hồi từ quý khách để nâng cao dịch vụ.
Để đảm bảo riêng tư cho quý khách, mọi phản hồi gửi đến Ping Group sẽ được nhận dưới hình thức ẩn

PHẢN HỒI ĐẾN PING GROUP

    Họ và Tên (Tuỳ chọn)

    Địa chỉ email (Tuỳ chọn)

    Số điện thoại (Tuỳ chọn)

    Phản hồi về trải nghiệm của dịch vụ bạn vừa sử dụng